Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASSritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Puslapis123456..
administracinis patikrinimas
agronomija
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinkos apsauga
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apsauginė juosta
arklinių šeimos gyvūnas
atnaujinimo investicija
atsakingas turgavietės asmuo
atsekamumas
atsietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka
atsiskaitymas
atvira Baltijos jūra
augaliniai produktai
augalininkystė
augalininkystės produkcija
augalininkystės produkcijos vertė
augalų apsauga
augalų apsaugos produktai
augalų ir augalinių produktų karantino patalpa
avansinė pieno gamybos kvotų aukciono įmoka
avių veislininkystės apskaita
Baltijos jūros priekrantė
bandomoji integruota strategija
bazinė galvijo skerdena
bendrasis likvidumas
bendrasis šviežių vaisių ir daržovių prekybos standartas
bendroji nacionalinė pieno kvota
bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP)
bendrojo deginimo įmonė
bendrosios nacionalinės pieno kvotos atsarga

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas