Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASRaidė: L

labai maža įmonė
laikinasis eksportas
laikinasis importas
laikinasis veislės pavadinimas
laiko eilutė
laisvas kapitalo judėjimas
laisvoji prekyba
laisvoji rinka
laisvos valstybinės žemės fondas
laisvos žemės fondas
laisvosios prekybos zona
leidimas naudoti žvejybos plotą
leidimas žvejybai
lengvatinė paskola
lengvatinis pridėtinės vertės mokesčio tarifas
lengvatinis PVM tarifas
lėšos
licencijuotas sandėlis
licencijuoto sandėlio registras
licencijuotų sandėlių kompensavimo fondas
Lietkoopsąjunga
Lietuvos kaimo tinklas
Lietuvos kooperatyvų sąjunga
Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo
Lietuvos Respublikos integruotasis tarifas (LITAR)
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai
Lietuvos Respublikos žvejybos laivas
Lietuvos Respublikos žvejybos laivo licencija
Lietuvos verslo konfederacija
Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija
Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija
Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra
likvidacinė vertė
likvidusis turtas
lydytas sūrio gaminys
lyginamasis pranašumas

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas