Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASRaidė: R

Puslapis12
racionaliai tvarkoma žemės ūkio valda
raugintas pieno gaminys
raugintas pieno gaminys su priedais
realizavimo vertė
registruotas ūkininko ūkis
reguliariai parduodamo žalio pieno tiekimo laikotarpis
reikšmingas poveikis aplinkai
reinvesticija
reklama
reklamos kampanija
rėmimas
reprezentatyvioji apklausa
reprezentatyvusis produktas
respondentas
restruktūrizavimo parama
rezervas
rezervinis kapitalas
rezidentas
rėžių sistema
ribinės pajamos
riboženklis
rinka
rinkodara
rinkodaros informacinė sistema
rinkodaros kompleksas
rinkos galia
rinkos dalis
rinkos ekonomika
rinkos niša
rinkos pajėgumas
rinkos pasidalijimas
rinkos pusiausvyra
rinkos segmentas
rinkos segmentavimas
rinkos vertė
rinkotyra
rizikos kapitalas
rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistema
Romos sutartis
rūšinė konkurencija

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas