Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

administrãcinis patkrinimas

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atliekamas patikrinimas siekiant patikrinti pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo pateiktų duomenų teisingumą ir pareiškėjo, paramos gavėjo ir (arba) projekto išlaidų tinkamumą paramai gauti.

ENadministrative check
DEVerwaltungskontrolle f
FRcontrôle m administratif
RUадминистративнaя проверкa f

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 3D-105 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 21-834).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas