Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASSritis: Kitos sritys

Puslapis12
administracinis vienetas
agrometeorologija
aplinka
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
atsinaujinantys energijos ištekliai
bendruomenė
darbo aplinka
darbo diena
darnus vystymasis
darnusis miškų ūkis
e. paslauga
ekonomika
ekonomika
ekonomikos nuosmukis
ekosistema
ekstrapoliavimas
elektroninė paslauga
etiketavimas
etiketė
fasuota prekė
fasuotė
gamtos apsauga
gamtos draustinis
gamtos ištekliai
gamybos sąnaudos
genetiškai modifikuotas organizmas
kenksmingas poveikis aplinkai
kompleksinė miškų ūkio veikla
matavimo vienetas
miškas
miškas
miškingumas
miško valda
miško žemė
miškotvarka
miškų ūkio veikla
mokestis už aplinkos teršimą
mokymasis visą gyvenimą
nacionalinė regioninė politika

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas