Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASRaidė: O

oficialioji statistika
oficialiosios statistikos darbų programa
oligopolija
organinės trąšos
organizacinė struktūra
ožkų veislininkystės apskaita

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas