Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASRaidė: F

faktoringas
fasuota prekė
fasuotas maisto gaminys
fasuotė
finansinė atskaitomybė
finansinė investicija
finansinė nuoma
finansiniai metai
finansinis įsipareigojimas
finansinis kapitalas
finansinis turtas
finansinių ataskaitų auditas
finansų rinka
fitosanitarinis registras
fizinis asmuo
FOB kaina
forfeitingas
franšizė
franšizės mokestis
franšizės sutartis

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas