Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASRaidė: K

Puslapis12
kadastro vietovė
kaimo bendruomenė
kaimo gyventojai
kaimo gyventojas
kaimo plėtra
kaimo plėtros politika
kaimo plėtros politikos ašys
kaimo turizmo paslauga
kaimo vietovė
kaina
kainodara
kainų indeksas
kapitalas
kapitalizacija
kapitalo eksportas
kapitalo formavimas
kapitalo imlumas
kapitalo importas
kapitalo investicija
kapitalo ir darbo jėgos santykis
kapitalo išvežimas
kapitalo įvežimas
kapitalo rinka
karantinas
karantino teritorija
kartografija
kenkėjams jautrus arealas
kenksmingas poveikis aplinkai
kenksmingiesiems organizmams jautrus arealas
kiaulininkystės ūkis
kiaušinių gaminys
kiaušinių gavybos įmonė
kiaušinių produktas
kilmės vietos nuoroda (KVN)
kintamasis dydis
kitos paskirties žemė
klasifikatorius
kokybiškas žemės ūkio produktas
kolūkis
kombinuotasis pašaras

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas