Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASSritis: Statistika

Puslapis1234
apklausa
apyvarta
apyvartos indeksas
aritmetinis vidurkis
atsitiktinė apklausa
atskaitos laikotarpis
bazinis laikotarpis
bedarbis
bendrosios namų ūkio pajamos
bruto darbo užmokestis
darbas ne visą darbo laiką
darbas visą darbo laiką
darbdavys
darbo jėga
darbo jėgos aktyvumo lygis
darbo jėgos mobilumas
darbo normavimas
decilis
demografija
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)
eksperimentas
eksporto kainų indeksas (EKI)
eksportuotų prekių vieneto vertės indeksas
ekstrastatas
elektroninis statistikos formuliaras
elementarusis kainų indeksas
Europos Bendrijų statistikos sistema
Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema
Europos sąskaitų sistema
Europos statistika
Europos statistikos sistema
Eurostatas
gamintojų kainų indeksas (GKI)
gyventojų surašymas
ilgalaikio nedarbo lygis
ilgalaikis bedarbis
įmonė
importo kainų indeksas (IKI)
importuotų prekių vieneto vertės indeksas
imtis

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas