Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASRaidė: D

Puslapis12
dalijamasis bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervas
dalyvavimo pieno gamybos kvotų aukcione įmoka
darbas ne visą darbo laiką
darbas visą darbo laiką
darbdavys
darbingumas
darbo aplinka
darbo birža
darbo diena
darbo diena
darbo humanizavimas
darbo jėga
darbo jėgos aktyvumo lygis
darbo jėgos mobilumas
darbo laikas
darbo našumas
darbo normavimas
darbo organizavimas
darbo rinka
darbo sutartis
darbo teisė
darbo užmokesčio indeksavimas
darbo užmokesčio įšaldymas
darbo užmokestis
darbo veikla
darnus vystymasis
darnusis miškų ūkis
daugiafunkcis žemės ūkis
daugiamẽtė ganyklà
dauginamoji medžiaga
debetas
debitorius
decilis
deficitas
deficitinis produktas
defliacija
deklaracija
deklaruotas plotas
delspinigiai
demografija

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas