Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASSritis: Organizacijos, tarptautiniai susitarimai

Bendrasis susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO)
ES Taryba
Europos Bendrija (EB)
Europos ekonominė bendrija (EEB)
Europos investicijų bankas (EIB)
Europos Komisija (EK)
Europos laisvosios prekybos asociacija (ELPA)
Europos Parlamentas (EP)
Europos plėtros fondas (EPF)
Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)
Europos Sajunga (ES)
Europos Sąjungos Taryba
Europos Taryba
Europos vystymo fondas
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP)
Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF)
Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF)
Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (JTMŽŪO)
Jungtinių Tautų Organizacija (JTO)
Lietkoopsąjunga
Lietuvos kooperatyvų sąjunga
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai
Lietuvos verslo konfederacija
Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija
Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija
Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Pasaulio maisto programa
Pasaulio prekybos organizacija (PPO)
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO)
Pasaulio veterinarijos gydytojų asociacija
Romos sutartis
Susitarimas dėl žemės ūkio
Tarptautiniai prekybos rūmai
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF)

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas