Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis..456789..
draudėjas
draudikas
draudimas
draudiminis įvykis
draudimo brokeris
draudimo įmoka
draudimo įmonė
draudimo išmoka
draudimo laikotarpis
draudimo liudijimas
draudimo suma
draudimo tarpininkas
draudžiamasis įvykis
duomenų bazė
duomenys
dvejybinė buhalterija
dvejybinis įrašas
dvidalis sandėliavimo liudijimas
e. paslauga
e. pinigai
e. prekyba
e. valdžia
EB direktyva
EB reglamentas
EB sprendimas
efektyvumas
einamoji sąskaita
ekologinė gamyba
ekologinės gamybos įmonė
ekologinės gamybos ūkis
ekologinis ūkis
ekologinis žemės ūkis
ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai
ekologiško pieno supirkimo įmonė
ekologiškų žemės ūkio ir maisto gaminių paruošimas
ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimo įmonė
ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkyba
ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkymas
ekonometrija
ekonomika

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas