Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASRaidė: P

Puslapis1234
padedantis šeimos narys
pagalbinė medžiaga
pagalbinė veikla
pagrindinė tiesioginė išmoka
pagrindinė veikla
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
pagrindinės veiklos pinigų srautai
pagrindiniai maisto produktai
pagrindinis darbas
pagrindinis kapitalas
pajamos
pajamos iš žemės ūkio veiklos
pajamos natūra
pajaus vardinis dokumentas
pajinis įnašas
pajus
paklausa
paklausos dėsnis
paklausos elastingumas
pakuotė
papildoma pieno gamybos kvota
papildoma projekto veikla
papildomieji pieno tyrimai
paprastas sandėliavimo liudijimas
paprastasis įrašas
parama remiamai bandomajai integruotai strategijai įgyvendinti
parama vietos plėtros strategijai įgyvendinti
parama vietos plėtros strategijai rengti ir (arba) atnaujinti
parama žemės ir miškų ūkiui
parama žuvininkystei
paramos gavėjas
paramos paraiška
pardavimo pajamos
pardavimo savikaina
parduotos produkcijos pelningumas
pašaras
pašarų ženklinimo rekvizitai
Pasaulio maisto programa
Pasaulio prekybos organizacija (PPO)
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO)

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas