Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASRaidė: H

hiperinfliacija
hipoteka
horizontalioji integracija
horizontalioji konkurencija

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas