Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASRaidė: J

jaunasis ūkininkas
jaunojo ūkininko įsikūrimas
jautri taršai zona
Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (JTMŽŪO)
Jungtinių Tautų Organizacija (JTO)
juridinis asmuo
juridinių asmenų registras
jūrų vandenys

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas