Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

apléistos žẽmės kio naũdmenos

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės sklype ar jo dalyje esančių žemės ūkio naudmenų plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

ENabandoned agricultural area; unused agricultural area; unused farming land; idle land
DEungenutzte landwirtschaftliche Fläche f
FRterres f pl agricoles abandonnées; friche f
RUзаброшенные сельскохозяйственные угодья n pl

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas Nr. I-2675 (Žin., 1992, Nr. 21-612; 2011, Nr. 163-7743 (2011-12-21 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas