Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASRaidė: M

Puslapis12
maistas
maisto higiena
maisto kokybė
maisto priedai
maisto produktai
maisto sauga
maisto teršalas
maisto tvarkyba
maisto tvarkybos subjektas
maisto tvarkymas
maisto tvarkymo subjektas
maisto ūkis
masinio žemės vertinimo įmonė
masinis žemės vertinimas
matavimo vienetas
matininkas
maža įmonė
mažiau palanki ūkininkauti vietovė
mažmeninė kaina
mažmeninė prekyba
mažmeninės prekybos įmonė
mechaniškai atskirtas žuvininkystės produktas
mediana
mėgėjiška žvejyba
mėgėjų žūklė
mėgėjų žvejyba
mėlynoji dėžė
mėšlas
mėsos gaminys
mėsos perdirbimo įmonė
mėsos produktas
metaduomenys
mikroįmonė
mineralinės trąšos
minimalusis gyvenimo lygis (MGL)
miškas
miškas
miškingumas
miško valda
miško žemė

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas