Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASSritis: Finansai

Puslapis12345
akceptas
aktyvioji rinka
apdraustasis
apmokestinimo pagrindas
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika
apskaitos registras
ataskaitinis laikotarpis
ateities sandoris
atidėjinys
atsargos
atsargos kapitalas
bazinė pensijų renta
biologinis turtas
biudžeto deficitas
biudžeto perteklius
buhalterinė apskaita
buhalterinė sąskaita
būsimasis sandoris
darbo diena
darbo laikas
darbo veikla
debetas
devalvacija
diskontavimas
diskonto norma
dotacija
draudėjas
draudikas
draudimas
draudiminis įvykis
draudimo brokeris
draudimo įmoka
draudimo įmonė
draudimo išmoka
draudimo laikotarpis
draudimo liudijimas
draudimo suma
draudimo tarpininkas

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas