Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
augalininkystės produkcija
augalininkystės produkcijos vertė
augalų apsauga
augalų apsaugos produktai
augalų ir augalinių produktų karantino patalpa
avansas
avansinė pieno gamybos kvotų aukciono įmoka
avių veislininkystės apskaita
Baltijos jūros priekrantė
baltoji knyga
bandomoji integruota strategija
bankrotas
bazinė galvijo skerdena
bazinė pensijų renta
bazinis laikotarpis
bedarbis
bendranuomis
bendrasis likvidumas
bendrasis muitų tarifas
bendrasis pelnas
bendrasis pelningumas
Bendrasis programavimo dokumentas (BPD)
Bendrasis susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos
bendrasis šviežių vaisių ir daržovių prekybos standartas
bendrasis vidaus produktas (BVP)
bendraturtis
Bendrijos teisynas acquis
bendroji nacionalinė pieno kvota
bendroji pridėtinė vertė
bendroji rinka
bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP)
bendrojo deginimo įmonė
bendrosios nacionalinės pajamos (BNP)
bendrosios nacionalinės pieno kvotos atsarga
bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervas
bendrosios namų ūkio pajamos
bendrosios nuosavybės teisė
bendrosios žemės ūkio politikos ramsčiai
bendruomenė
beviltiška skola

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas