Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

apleistà žẽmė

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

1. Blogos agrarinės būklės žemės ūkio paskirties žemė, nenaudojama žemės ūkio veiklai, nedeklaruota arba deklaruota tiesioginėms išmokoms kaip žemė, už kurią nemokamos tiesioginės išmokos ir kuri gali būti savaime apaugusi mišku.

2. Žemės ūkio paskirties žemė, nenaudojama žemės ūkio veiklai ir nedeklaruojama ne mažiau kaip trejus metus iš eilės.

ENabandoned land
DESozialbrache f
FRterre f abandonnée
RUзаброшенная земля f; пустующая земля f

Šaltiniai: 1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 3D-60 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 17-587).

             2. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas