Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASSritis: Ekonomika

Puslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
alga
antidempingo muitas
antrinė rinka
apmokestinamosios pajamos
apskaitos standartai
apyvartinis kapitalas
arbitražas
asignavimas
asociacija
asortimento politika
ateities laikotarpio išlaidos
ateities laikotarpio pajamos
atidėtosios išlaidos
atidėtosios pajamos
atitikties deklaracija
atitikties įvertinimas
atitikties įvertinimo procedūra
atitikties priežiūra
atitikties sertifikatas
atitiktis
atnaujinamasis kreditas
atsargų valdymas
atšaukiamasis akredityvas
avansas
baltoji knyga
bankrotas
bendranuomis
bendrasis muitų tarifas
bendrasis pelnas
bendrasis pelningumas
Bendrasis programavimo dokumentas (BPD)
bendrasis vidaus produktas (BVP)

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas