Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
apskaitos registras
apskaitos standartai
apyvarta
apyvartinis kapitalas
apyvartos indeksas
arbitražas
aritmetinis vidurkis
arklinių šeimos gyvūnas
asignavimas
asociacija
asortimento politika
ataskaitinis laikotarpis
ateities laikotarpio išlaidos
ateities laikotarpio pajamos
ateities sandoris
atidėjinys
atidėtosios išlaidos
atidėtosios pajamos
atitikties deklaracija
atitikties įvertinimas
atitikties įvertinimo procedūra
atitikties priežiūra
atitikties sertifikatas
atitiktis
atnaujinamasis kreditas
atnaujinimo investicija
atsakingas turgavietės asmuo
atsargos
atsargos kapitalas
atsargų valdymas
atšaukiamasis akredityvas
atsekamumas
atsietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka
atsinaujinantys energijos ištekliai
atsiskaitymas
atsitiktinė apklausa
atskaitos laikotarpis
atvira Baltijos jūra
augaliniai produktai
augalininkystė

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas