Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis..234567..
bičių produktai
biodujų įmonė
bioetanolio gamybos įmonė
biològinė įvairóvė
biologinis turtas
biologinių dujų gamybos įmonė
birža
bitininkystė
biudžeto deficitas
biudžeto perteklius
boikotas
bruto darbo užmokestis
buhalterinė apskaita
buhalterinė sąskaita
bulvių krakmolo gamybos įmonė
būsimasis sandoris
BŽŪP ramsčiai
čekis
centrinis planavimas
CIF kaina
dalijamasis bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervas
dalyvavimo pieno gamybos kvotų aukcione įmoka
darbas ne visą darbo laiką
darbas visą darbo laiką
darbdavys
darbingumas
darbo aplinka
darbo birža
darbo diena
darbo diena
darbo humanizavimas
darbo jėga
darbo jėgos aktyvumo lygis
darbo jėgos mobilumas
darbo laikas
darbo našumas
darbo normavimas
darbo organizavimas
darbo rinka
darbo sutartis

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas