Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

bendràsis švieži vasių ir daržóvių prekýbos standártas

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Prekybos standartas, taikomas specialiųjų prekybos standartų nereglamentuojamoms šviežių vaisių ir daržovių rūšims.

ENgeneral marketing standard for fresh fruits and vegetables
DEallgemeine Vermarktungsnorm m für frisches Obst und Gemüse
FRnorme f générale de commercialisation des fruits et légumes frais
RUобщий маркетинговый стандарт m на свежие фрукты и овощи

Šaltinis: Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-488.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas