Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

akvakultros prodùktai

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Žuvys, moliuskai, vėžiagyviai, augalai ir kiti organizmai, auginami gėlame arba jūros vandenyje, sudarant šiems organizmams optimalias mitybos ir gyvenimo sąlygas.

ENaquaculture products
DEAquakulturerzeugnisse n pl; Aquakulturprodukte n pl
FRproduits m pl de l'aquaculture
RUпродукты m pl аквакультуры

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 3D-298 „Dėl žuvininkystės produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo“ (Žin., 2004, Nr. 79-2807).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas