Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

hipotekà

Teiktinas

Sritis: Ekonomika

Esamo ar būsimo skolos įsipareigojimo įvykdymą apsaugantis turto įkeitimas, kai įkeisto turto savininkui paliekama nuosavybės teisė; jei, suėjus nustatytam terminui, kreditoriui skola negrąžinama, jis turi teisę reikalauti, kad įkeistas turtas būtų parduotas aukcione ir atlyginta jam priklausanti suma; taip pat užstatas nekilnojamuoju turtu įstatymų nustatyta tvarka gaunamai paskolai laiduoti; paskola, gauta įkeitus nekilnojamąjį turtą.

ENmortgage
DEHypothek f
FRhypothèque f
RUипотека f

Šaltinis: Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas / Bronislovas Martinkus, Bronius Neverauskas, Algimantas Sakalas... [et al.]; Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: Technologija, 2000.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas