Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

apdraustàsis

Aprobuotas

Sritis: Finansai

Gyvybės ir sveikatos draudimo sutartyje nurodytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudžiamajam įvykiui draudikas privalo mokėti draudimo išmoką; civilinės atsakomybės draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio turtiniai interesai, atsirandantys iš civilinės atsakomybės, yra draudžiami; turto draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio turtiniai interesai yra draudžiami.

ENinsured person; the insured
DEVersicherungsnehmer m; Versicherter m
FRsouscripteur m d'assurance
RUзастрахованное лицо n; застрахованный m

Šaltinis: Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas Nr. IX-1737 (Žin., 2003, Nr. 94-4246; 2004, Nr. 120-4434, Nr. 156-5688; 2005, Nr. 18-571, Nr. 130-4664; 2006, Nr. 87-3409; Nr. 61-2342, Nr. 125-5092; 2007, Nr. 61-234, Nr. 125-5092; 2008, Nr. 131-5039; 2009, Nr. 38-1439, Nr. 154-6956; 2010, Nr. 137-6993; 2011, Nr. 145-6816) (2011-11-17 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas