Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

tarptautnės prekýbos teminai

Sritis: Ekonomika

Tarptautinės prekybos sutartyse nurodomų prekių pristatymo sąlygų aiškinimai, parengti Tarptautinių prekybos rūmų (ICC), siekiant palengvinti sutarčių sudarymą: vietoje pristatymo sąlygų sutartyje įrašomas tik jų sutrumpinimas; jei sutartis nesudaroma, pristatymo sąlygų sutrumpinimas įrašomas į sąskaitą faktūrą. Dažnai vartojama tik angliška santrumpa Incoterms.

ENinternational commerce terms; incoterms
DEInternationale Handelsklauseln pl; Incoterms pl
FRtermes pl commerciaux internationaux; incoterms pl
RUмеждународные торговые термины pl; инкотермс pl

Šaltinis: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas