Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

tarfinių kvot administrãvimas

Sritis: Ekonomika

Muitinės formalumų ir duomenų mainų visuma, kuria siekiama paskirstyti tarifines kvotas chronologine tvarka pagal kvotuojamų prekių išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijų priėmimo datą.

ENadministration of tariff quotas; tariff quotas administration
DEVerwaltung f der Zollkontingente; Verwaltung f der Tarifquoten
FRadministration f des contingents tarifaires
RUадминистрирование n тарифных квот

Šaltinis: Tarifinių kvotų administravimo muitinėje taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1B-28.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas