Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

káimo plėtrõs poltikos ãšys

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Kryptys, kuriomis įgyvendinamos kaimo plėtros politikos priemonės: žemės ūkio ir miškininkystės kon­ku­rencin­gu­mo didinimas (1 ašis), aplin­kos ir kraštovaizdžio gerinimas (2 ašis), gyvenimo kokybės kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas (3 ašis), vietos gebėjimų stiprinimas siekiant didinti užimtumą (4 ašis – Leader).

ENaxes of rural development policy
DEAchsen f pl der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums
FRaxes m pl de la politique de développement rural
RUоси f pl политики сельского развития

Šaltinis: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas