Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

dárbo veiklà

Aprobuotas

Sritis: Finansai

Veikla, vykdoma pagal darbo sutartį, taip pat bet kokia kita veikla, vykdoma teisinių santykių, kurie iš esmės (susitarimu dėl darbo apmokėjimo sąlygų, darbo vietos ir funkcijų, darbo drausmės ir kt.) atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu.

ENworking activity
DEArbeitstätigkeit f
FRactivité f professionnelle
RUрабочая деятельность f; рабочее занятие n

Šaltinis: Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas Nr. IX-751 (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505; 2005, Nr. 81-2944; 2007, Nr. 125-5091; 2008, Nr. 149-6034; 2009, Nr. 93-3978, Nr. 151-6772; 2010, Nr. 148-7562; 2011, Nr. 161-7616) (2011-12-20 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas