Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

valstýbinė masto kontròlė

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Kompetentingos institucijos atliekama kontrolė, kurios tikslas – įvertinti rinkai tiekti skirto maisto, taip pat maisto priedų, vitaminų, mineralinių medžiagų, mikroelementų ir kitų maisto sudedamųjų dalių bei medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, atitiktį nuostatoms, skirtoms užkirsti kelią pavojui visuomenės sveikatai ir užtikrinti sąžiningus verslo sandorius ar saugoti vartotojų interesus, įskaitant ir vartotojų informavimo nuostatas

ENofficial food control
DEamtliche Lebensmittelüberwachung f; Staatliche Lebensmittelkontrolle f
FRcontrôle m officiel des denrées alimentaires
RUгосударственный контроль m продуктов питания

Šaltinis: Lietuvos Respublikos maisto įstatymas Nr. VIII-1608 (Žin., 2000, Nr. 32-893; 2002, Nr. 64-2574; 2003, Nr. 92-4139; 2004, Nr. 93-3397; 2005, Nr. 142-5107) (2005-11-17 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas