Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

Bendràsis susitarmas dėl mutų tarfų ir prekýbos

Sritis: Organizacijos, tarptautiniai susitarimai

1947 m. įsigaliojusių principų, normų ir taisyklių, skirtų tarptautinės prekybos santykiams reguliuoti, sąvadas. Juridiškai Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos veikla buvo pagrįsta ne valstybių naryste, bet jų dalyvavimu susitarimuose, kuriais siekiama sumažinti muitų tarifų ir kitus prekybos apribojimus bei panaikinti diskriminacinį režimą tarptautinėje prekyboje.

ENGeneral Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
DEAllgemeines Zoll- und Handelsabkommen n (GATT)
FRAccord m général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
RUГенеральное соглашение n по тарифам и торговле (ГАТТ)

Šaltinis: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas