Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

žẽmės kio ar masto prodùkto bendrnis pavadnimas

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Žemės ūkio ar maisto produkto pavadinimas, kuris Europos Bendrijoje tapo įprastas, nors ir siejamas su vietove ar regionu, kuriame buvo pirmiausia pagamintas ar kuriame juo buvo prekiaujama.

ENgeneric name of an agricultural product or a foodstuff
DEallgemeine Bezeichnung f für ein Landwirtschafts- oder Lebensmittelprodukt
FRdénomination f générique d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire
RUобщее название n сельскохозяйственного продукта или продуктa питания

Šaltinis: 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas