Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

tárpinė žvejýbos rankio gáirė

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Gairė, žyminti žvejybos įrankį tarp galinių jo gairių.

ENintermediary marker buoy
DEZwischenboje f
FRbouée f de marquage intermédiaire
RUпромежуточный маркeрный буй m

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-463 „Dėl Pasyviosios žvejybos įrankių ženklinimo Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse taisyklių patvirtinimo“.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas