Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

tarpšaknė žuvininkỹstės organizãcija

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Žemės ūkio ministerijos ar jos įgaliotos institucijos pripažinta asociacija, vienijanti fizinius ir juridinius asmenis, užsiimančius žuvininkystės produktų gamyba, prekyba ir (arba) perdirbimu, įsteigta žuvininkystės produktų rinkai plėtoti ir pardavimo sąlygoms gerinti.

ENinterbranch organisation in the fisheries sector
DEBranchenverband m für Fischereierzeugnisse
FRorganisation f interprofessionnelle dans le secteur des produits de la pêche
RUмежотраслевая организация f по рыболовству

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas Nr. VIII-1756 (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527; 2008, Nr. 18-629, Nr. 117-4443; 2010, Nr. 139-7116; 2011, Nr. 68-3227) (2011-05-24 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas