Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

srio gaminỹs su augalniais riebalas

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Į brandintą sūrį panašus gaminys, gaunamas iš pieno ir augalinių riebalų.

ENcheese product with vegetable fat; cheese product with vegetable oil; analog cheese; imitation cheese
DEAnalogkäse m; Analog-Käse m; Kunstkäse m; Käseimitat n
FRproduit m de fromage avec graisse végétale; produit m de fromage à l'huile végétale; fromage m imitation
RUсырный продукт m с растительным жиром; сырный продукт m с растительным маслом; аналог m сыра

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 3D-45 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-17 „Dėl duomenų apie pieną ir pieno gaminius teikimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 13-451).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas