Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

monės finánsinių atãskaitų áiškinamasis rãštas

Aprobuotas

Sritis: Finansai

Finansinė ataskaita, kurioje paaiškinamos įmonės balanse, pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose nurodytos sumos, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija, nenurodoma kitose finansinėse ataskaitose.

ENexplanatory note on the financial accounts of a company; explanatory note on the financial accounts of an enterprise
DEAngaben pl zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlust Rechnung
FRnote f explicative sur les comptes financiers d'une entreprise
RUпояснительная записка f к финансовой отчётности

Šaltinis: Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas Nr. IX-575 (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098; 2011, Nr. 71-3365, Nr. 160-7566) (2011-12-15 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas