Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

triušininkỹstės monė

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

Sinonimas: triušynas

Įmonė, kuri augina triušius arba juos augina, skerdžia ir (arba) gamina triušienos gaminius.

ENrabbit breeding enterprise
DEKaninnchenmastbetrieb m
FRentreprise f d'élevage des lapins
RUпредприятие n по выращиванию кроликов

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 3D-319 „Dėl Duomenų apie mėsos bei kiaušinių gamybą ir prekybą teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 181-2971).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas