Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

oficialióji statstika

Aprobuotas

Sritis: Statistika

Sinonimas: valstybinė statistika

Statistinių duomenų apie ekonominius, socialinius, demografinius, aplinkos reiškinius ir procesus rinkimo, tvarkymo ir statistinės informacijos rengimo, kaupimo ir skelbimo pagal patvirtintą oficialiąją statistikos darbų programą sistema, skirta valstybės valdymui ir visuomenės reikmėms.

ENofficial statistics
DEamtliche Statistik f; offizielle Statistik f
FRstatistique f officielle
RUофициальная статистика f; государственная статистика f

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas Nr. I-270 (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas