Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

statstinių rodklių kokýbės reikalãvimai

Sritis: Statistika

Teisės aktų nustatyti statistinių rodiklių reikalavimai: reikalingumas (atitiktis vartotojų poreikiams), patikimumas ir tikslumas (atitiktis tikrovei), savalaikiškumas (paskelbimas atspindimai tikrovei reikšmingai nepakitus), skelbimo punktualumas (paskelbimas nustatytu laiku), prieinamumas ir aiškumas (galimybė gauti priimtinu būdu ir forma), palyginamumas (galimybė palyginti laiko ir geografiniu aspektu), suderinamumas (galimybė skirtingų šaltinių pateiktus rodiklius jungti arba sieti, derinti ir kartu panaudoti).

ENrequirements for the quality of statistical indicators
DEAnforderungen pl an die Qualität der statistischen Kennzahlen
FRexigences f pl pour la qualité des indicateurs statistiques
RUтребования n pl к качеству статистических показателей

Šaltinis: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas