Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

to mẽto gamntojo káinos

Sritis: Statistika

Einamųjų metų faktinės kainos, kurias sudaro vidutinės žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos, turguje, privačiose parduotuvėse ir kitur parduotos produkcijos kainos bei neprekinės produkcijos gamybos ar išauginimo savikaina.

ENcurrent producer prices
DEaktuelle Erzeugerpreise f pl
FRprix m pl à la production actuels
RUтекущиe цены f pl производителей

Šaltinis: Lietuvos žemės ūkis 2010. – Vilnius: Statistikos departamentas, 2011, p. 7. ISSN 2029-3658.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas