Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

tiesióginė investcija

Aprobuotas

Sritis: Ekonomika

Investicija ūkio subjektui steigti ir įregistruoto ūkio subjekto kapitalui ar jo daliai įsigyti, taip pat investicija į ūkio subjektą, paskola ūkio subjektui, kurio kapitalas ar jo dalis priklauso investuotojui, pasitikėtinė (subordinuotoji) paskola, jei investuojama siekiant užmegzti arba palaikyti ilgalaikius tiesioginius investuotojo ir ūkio subjekto, į kurį investuojama, ryšius ir investuojant įsigyta kapitalo dalis suteikia investuotojui galimybę kontroliuoti arba daryti tiesioginę įtaką ūkio subjektui.

ENdirect investment
DEDirektinvestition f
FRinvestissement m direct
RUпрямая инвестиция f

Šaltinis: Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Nr. VIII-1312 (Žin., 1999, Nr. 66-2127; 2001, Nr. 64-2329; 2003, Nr. 69-3119; 2004, Nr. 167-6106; 2009, Nr. 77-3164; 2010, Nr. 139-7100) (2010-11-12 redakcija).

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas