Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

tárpinis vartójimas

Sritis: Statistika

Visų prekių ir paslaugų, vartojamų kaip gamybos proceso sąnaudos, vertė, išskyrus pagrindinį turtą, kurio vartojimas apskaitomas kaip pagrindinio kapitalo vartojimas. Tarpinį vartojimą žemės ūkyje sudaro sėklos ir sodinamoji medžiaga, pašarai, augalų apsaugos priemonės, trąšos ir dirvos gerintojai, farmaciniai produktai ir veterinarinės paslaugos, energija (elektra, kuras, tepalai ir kt.), įrengimų, įrankių bei ūkinių pastatų priežiūra ir remontas, trečiųjų šalių atliekami žemės ūkio darbai pagal sutartis, kitos prekės ir paslaugos. Produktai ir paslaugos, kurias pagamina ir suvartoja tas pats žemės ūkio veiklos vienetas per tą patį ataskaitinį laikotarpį, nefiksuojamos gamyboje ir tarpiniame vartojime (išskyrus pašarinius produktus, kaip grūdus, bulves, šieną, silosą ir kt.).

ENintermediate consumption
DEIndustrieverbrauch m; Vorleistungen pl; Vorverbrauch m
FRconsommation f industrielle; consommation f intermédiaire
RUпромежуточное потребление n

Šaltinis: Lietuvos žemės ūkis 2009. Vilnius: Statistikos departamentas, 2010, p. 9. ISSN 2029-3658.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas