Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASPuslapis123456..
absoliučioji monopolija
absoliutusis pranašumas
administracinis patikrinimas
administracinis vienetas
agrometeorologija
agronomija
akceptas
akcija
akcinė bendrovė (AB)
akcininkas
akcinis kapitalas
akcizas
akredityvas
aktyvioji rinka
aktyviosios žvejybos įrankis
aktyvusis žvejybos įrankis
akvakultūra
akvakultūros produktai
alga
alternatyvioji veikla
alternatyviosios veiklos subjektas
antidempingo muitas
antrinė rinka
apdraustasis
apklausa
apleista žemė
apleistos žemės ūkio naudmenos
aplinka
aplinkos apsauga
aplinkos apsaugos normatyvas
aplinkos apsaugos standartas
aplinkos monitoringas
aplinkos stebėsena
aplinkos tarša
apmokestinamosios pajamos
apmokestinimo pagrindas
apsauginė juosta
apsikeitimo sandoris
apskaitos dokumentas
apskaitos politika

tiesióginė šmoka

Aprobuotas

Sritis: Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas

1. Žemės ūkio veiklos subjekto pajamų lygiui palaikyti teikiama finansinė parama.

2. Pagal paraiškos duomenis ir patikrų rezultatus apskaičiuojama paramos suma, kurią sudaro pagrindinė tiesioginė išmoka, susietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka ir atsietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka.

ENdirect payment
DEdirekte Auszahlung f; Direktzahlung f
FRpaiement m direct
RUпрямая выплата f

Šaltiniai: 1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas Nr. IX-987 (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174; 2010, Nr. 137-6992; 2011, Nr. 119-5610) (2011-09-15 redakcija).

             2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 3D-187 „Dėl Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2008 m. taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 40-1475); Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 2 str.

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas