Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASRaidė: Z

Puslapis1234
žala aplinkai
žalias pienas
žaliasis pašaras
žalioji dėžė
žalioji knyga
želdinių juosta
žemė
žemėlapio arba plano mastelis
žemėlapis
žemės administravimas
žemės grąžinimas natūra
žemės informacinė sistema
žemės ir miškų ūkio inovacija
žemės ir miškų ūkio mokslo inovacija
žemės ir miškų ūkio organizacinė inovacija
žemės ir miškų ūkio produkto inovacija
žemės ir miškų ūkio technologinio proceso inovacija
žemės kompensavimas natūra
žemės konsolidacija
žemės mokestis
žemės našumas
žemės našumo balas
žemės našumo vertinimas
žemės naudotojas
žemės nuoma
žemės nuomos sutartis
žemės nuomotojas
žemės nuosavybė
žemės paėmimas visuomenės poreikiams
žemės reforma
žemės renta
žemės rinka
žemės servitutas
žemės sklypas
žemės sklypo atidalijimas
žemės sklypo naudojimo būdas
žemės sklypo naudojimo pobūdis
žemės sklypo naudotojas
žemės sklypo padalijimas
žemės sklypo planas

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas