Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASRaidė: S

Puslapis123
šalutinė veikla
šalutiniai gyvūniniai produktai
sąlyginis gyvulys
samdomasis darbuotojas
samdomojo darbo pajamos
samdomojo darbo pajamos natūra
sąnaudos
sąnaudos
sandėliavimo dokumentai
sandėliuojamų prekių registras
sankcija
santykinis pranašumas
sąskaitų planas
saugus pašaras
sausasis pieno gaminys
savarankiškai dirbantis asmuo
savivaldybė
savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktai
sėjomaina
selekcinis veislės žymuo
sertifikatas
sertifikavimas
sertifikavimo įstaiga
sertifikuotas ekologinės gamybos plotas
servitutas
simboliniai duomenys
skaitmeniniai duomenys
skerdimo išmoka
skolinamasis kapitalas
skolos rodiklis
skurdas
skurdo rizikos gylis
skurdo rizikos lygis
skurdo rizikos riba
šlapynė
socialinės paslaugos
sodybos sklypas
šoninė integracija
specialioji išmoka
specialioji žvejyba

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas