Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASRaidė: E

Puslapis123
e. paslauga
e. pinigai
e. prekyba
e. valdžia
EB direktyva
EB reglamentas
EB sprendimas
efektyvumas
einamoji sąskaita
ekologinė gamyba
ekologinės gamybos įmonė
ekologinės gamybos ūkis
ekologinis ūkis
ekologinis žemės ūkis
ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai
ekologiško pieno supirkimo įmonė
ekologiškų žemės ūkio ir maisto gaminių paruošimas
ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimo įmonė
ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkyba
ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkymas
ekonometrija
ekonomika
ekonomika
ekonomikos ciklas
ekonomikos nuosmukis
ekonomikos pakilimas
ekonomikos sistema
ekonominė politika
ekonominė veikla
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO)
ekonominis gyvybingumas
ekosistema
eksperimentas
eksportas
eksporto deklaracija
eksporto kainų indeksas (EKI)
eksporto kvota
eksporto licencija
eksporto muitas

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas