Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASRaidė: U, Ų, Ū

Puslapis12
ūkinė operacija
ūkinės paskirties gyvūnas
ūkininkas
ūkininko partneris
ūkininko sodyba
ūkininko ūkis
ūkininkų ūkių registras
ūkinio gyvūno veislinė vertė
ūkinio gyvūno ženklinimas
ūkinis gyvūnas
ūkinis įvykis
ūkinių gyvūnų apskaita
ūkinių gyvūnų kilmės registras
ūkinių gyvūnų mišrūnų registras
ūkinių gyvūnų ūkis
ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos paslaugų teikėjas
ūkio augalininkystės produkcijos vertė
ūkio bendrasis pelnas
ūkio bendrosios pajamos
ūkio bendrosios produkcijos vertė
ūkio grynosios pajamos
ūkio gyvulininkystės produkcijos vertė
ūkio ilgalaikis turtas
ūkio kintamosios išlaidos
ūkio mokumas
ūkio nuosavas kapitalas
ūkio pastoviosios išlaidos
ūkio subjektas
ūkio trumpalaikis turtas
ūkis
ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT)
urbanizacija
urbanizuota teritorija
už pieno gamybos kvotos viršijimą mokėtina suma
uždaroji akcinė bendrovė (UAB)
užimti gyventojai
užimtumas
užimtumo lygis
užsienio apmokestinamasis asmuo
užsienio investicija

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas