Projektas

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKOS TERMINŲ AIŠKINAMASIS ŽODYNASRaidė: C, Č

čekis
centrinis planavimas
CIF kaina

© Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas